Představte si 

PROSTOR BUDOUCNOSTI

na místě s bohatou minulostí.

 

Představujeme návrh konceptu využití Mokropeského statku jako společensko-kulturního komunitního prostoru. Tento návrh byl prezentován na 3. zasedání zastupitelstva města Černošice jako součást zahájení diskuze o budoucnosti využití tohoto městského objektu. 

CÍLE PROJEKTU

KOMUNITNÍ PROSTOR & KAVÁRNA

(prostor domečku a stodoly)

Vybudovat důstojný komunitní a kulturně společenský prostor pro obyvatele a přátele Černošic, Mokropsů a přilehlých obcí. Absence jakéhokoli místa pro setkávání v Mokropsech si o vznik takového místa vysloveně říká. Pojďme vybudovat něco, co tady v okolí nikdo nemá a co náš místní svět udělá o něco krásnějším.

Kreativní místo pro hry, zábavu, kávu, knížku, kurzy, workshopy, divadýlka, besedy i výstavy. Kam se můžete zašít s knížkou, ale stejně tak s notebookem a prací nebo prezentací. Prostor stodoly pak může v budoucnu nabídnout i důstojné místo pro konání nejrůznějších slavnostních událostí – oslavy, svatby apod. 

PROSTOR PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(půdní prostory domečku)

Ve spolupráci s místní ZŠ a Spolkem přátel černošické školy se pokusit založit první centrum inovativního vzdělávání pro dospělé. Černošice se tak mohou stát trendsetterem v oblasti inovací ve školách zřizovaných obcí. Vlastní centrum vzdělávání je benefit, který sem může pomoci nalákat nové pokrokové učitele a zvednout tak opět pověst místní školy. Možné využití pro besedy v rámci Akademie Černošice a mnoho dalších edukativních aktivit. 

V návrhu se také počítá s možným využitím kavárny/podkroví pro žáky ZŠ ze 4. a 5. tříd, kteří už nemají nárok na školní družinu. Prostory by tak mohli využívat ke smysluplnému trávení času v odpoledních hodinách po skončení vyučování. 

MĚSTSKÉ MODERNÍ BYTY 

Rekonstruovat a přistavět chybějící část obytného prostoru, kde se nachází byty. Vybudovat soubor bytů pro sociální bydlení, startovací bydlení pro mladé nebo byty pro učitele případně běžné nájemní byty. 

Prezentace a diskutované záměry na komunitní a veřejně prospěšné využití staku, včetně původních návrhů na přestavbu na komeční bytové domy můžete najít na webu města.